Ниво B1

На прага на свободното общуване

 

Онлайн      Присъствени   
Ниво В1.1събота и неделя

12:30 - 15:00  
03.10.2020г. - 20.12.2020г.


понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00 
28.09.2020г. - 17.12.2020г.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00
12.10.2020г. - 11.01.2021г.

събота и неделя 

09:30 - 12:00  
03.10.2020г. - 20.12.2020г.

местата за курса са запълнени
събота и неделя

12:30 - 15:00  
03.10.2020г. - 20.12.2020г
.

остава 1 свободно място

Ниво В1.2

вторник и петък

18:30 - 21:00
13.10.2020г. - 12.01.2021г.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00
28.09.2020г. - 17.12.2020г.

остава 1 свободно място

Неучебни дни: от 21.12.2020г. до 03.01.2021г. /включително/

 

Отстъпки за ранно заплащане

  • 3% отстъпка при заплащане до 18.09.2020г.Постоянни отстъпки

  • 5% за курсисти на Иберика
  • 5% за ученици, студенти и преподаватели /не важи за вечерните курсове/Цени онлайн курсове

Дневни - 470 лева
Съботно-неделни и комбинирани - 490 лева
Вечерни - 540 леваЦени присъствени курсове

Дневни - 540 лева
Съботно-неделни и комбинирани - 560 лева
Вечерни - 620 лева
 


Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.1 + CD   40 лв. 
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.2 + CD   40 лв.
  • Учебните материали за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Доставка до офис на Speedy  3.35 лв. / до адрес  6.95 лв.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В1 се състои от два модула - съответно В1.1 и В1.2. Използва се една от най-съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus.  В програмата са застъпени важни за този етап на обучението граматически и лексикални аспекти, без чието правилно усвояване не може да се осигури желания напредък.


Основната цел на обучението е да се развият четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене, за да се достигне описаното от Европейската езикова рамка ниво В1. В това ниво се засилва и опознавателния аспект на езика относно испаноезичния свят и неговото многообразие.

Ниво B1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Говорене и участие в разговор

Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане

Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.